Vakantievoorpet en zorgzame, transparante werkgevers

Kijk uit! Kerstborrels en andere eindejaars-verleidingen; van auto’s, een teamuitje en een banaan
20 december 2019
Sociale steun leidinggevende belangrijk bij voorkomen en terugdringen van burn-out; én vrijwilligerswerk!
12 februari 2020

Vakantievoorpet en zorgzame, transparante werkgevers

Alle berichten over hoge werkdruk en toename van stress en burnout, onderstrepen het belang van hersteltijd: vakantie! Veel medewerkers zijn nu bezig hun vakantie te boeken en vragen zich af: hoeveel vakantiedagen heb ik nog? Het jaar 2019 is net achter de rug, dus nu is duidelijk of medewerkers hun vakantiedagen over 2019 (en daarvoor) wel of niet hebben opgenomen. Wettelijke vakantiedagen verjaren een half jaar nadat zij zijn opgebouwd. Dit wil dus zeggen dat per 1 juli 2020 de dagen die in 2019 zijn opgebouwd, komen te vervallen. Opgebouwde bovenwettelijke vakantiedagen hebben een verjaringstermijn van 5 jaar.
Onlangs heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan over verjaring van wettelijke dagen, indien werknemers deze dagen niet hebben opgenomen. Daaruit blijkt dat werkgevers verplicht zijn werknemers de mogelijkheid te geven om de wettelijke vakantiedagen op te nemen. De werkgever moet de werknemer duidelijk en bewijsbaar informeren dat, indien de dagen niet worden opgenomen, deze komen te vervallen. De werkgever heeft dus een informatie- en zorgplicht. Uitsluitend verwijzen naar het HR-systeem is niet voldoende.
Alleen als de werkgever kan bewijzen dat de werknemer zich volledig bewust is geweest van het vervallen van de dagen en hij/zij volledige kennis heeft gehad van de gevolgen, vervallen de dagen. Als de dagen als gevolg van het niet in acht nemen van deze informatie- en zorgplicht niet zijn vervallen, verjaren ze ook niet. Dus werkgevers: let op uw zaak en laat werknemers in elk geval één keer per jaar precies weten hoeveel dagen er nog open staan, dat de werknemer ze moet en kan opnemen (na aanvraag) en dat de dagen vervallen als zij dat niet op tijd doen. Gebeurt dit niet, dan moeten deze dagen bij einde dienstverband worden uitbetaald en dat kan flink in de papieren lopen.
Meer info: HvJ EU 6 november 2018, ECLI:EU:C:2018:872 en HvJ EU 6 november 2018, ECLI:EU:C:2018:874.