Werknemer

Arbeids- en ontslagrecht Bollenstreek


Uw werkgever heeft te kennen gegeven u te willen ontslaan. Uw contract loopt af. U wordt op staande voet ontslagen. U bent langdurig ziek. U heeft vragen over uw arbeidsvoorwaarden. Hoe moet u zich opstellen tegenover uw werkgever? Welke rechten heeft u? Wat moet u doen?

Het antwoord op al deze vragen is cruciaal om te weten welke stappen u verder moet ondernemen. HRᴵᵀAdvies brengt met u uw situatie in kaart en bepaalt met u wat er moet gebeuren. U staat er daarna niet meer alleen voor.

De filosofie van HRᴵᵀAdvies dat iedere werknemer toegang moet hebben tot hoogwaardig, professioneel en betrokken advies op het gebied van ontslag, arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid. HRᴵᵀAdvies hanteert daarom betaalbare tarieven, is niet uit op onnodige werkzaamheden en geeft vooraf aan cliënten een reëel inzicht in de kosten en de baten van de adviezen en diensten. Uw belang staat daarbij voorop.

HRᴵᵀAdvies adviseert veel werknemers die werkzaam zijn in de Duin- en Bollenstreek. Daarnaast heeft HRᴵᵀAdvies veel ervaring in gemeenteland en de ICT-sector. Daarom moet u in het bijzonder bij HRᴵᵀAdvies zijn als u werkzaam bent bij een gemeente of in de ICT-sector en daarin een salesfunctie vervult.
1

Ontslag

HRᴵᵀAdvies levert en coördineert alle diensten die u nodig heeft op het gebied van ontslagrecht. Als u werkloos wordt geeft HRᴵᵀAdvies u globaal inzicht in hoogte en duur van uw uitkering en onderneemt samen met u de stappen bij UWV. Indien van toepassing wordt bekeken hoe u uw eigen bedrijf kunt starten. Zo nodig verwijst HRᴵᵀAdvies u door naar gespecialiseerde juristen die voor u optreden als gemachtigde bij de kantonrechter.
 
2

Ziek

U wordt geconfronteerd met allerlei procedures tijdens uw ziekte, maar overziet niet wat uw rechten en plichten zijn. Of uw werkgever heeft aangegeven de arbeidsovereenkomst met u te willen beëindigen omdat u langdurig ziek bent.

HRᴵᵀAdvies weet alles af van de Wet Verbetering Poortwachter, waarin de regels over ziekte zijn vastgelegd. HRᴵᵀAdvies kent de weg binnen UWV en weet wat u van een bedrijfsarts mag verwachten. Samen met u bepaalt HRᴵᵀAdvies welke stappen genomen moeten worden.
 
3

CAO en
Arbeidsvoorwaarden

Uw werkgever valt onder een CAO. Of uw werkgever heeft zelf een arbeidsvoorwaardenregeling opgesteld. U wilt, om wat voor reden dan ook, weten welke rechten en plichten u heeft.

HRᴵᵀAdvies heeft meer dan 32 jaar ervaring met CAO's en arbeidsvoorwaardenregelingen. Wij kunnen u snel en deskundig helpen om duidelijkheid te krijgen en zo nodig stappen te ondernemen op het gebied van:
- salaris en beloning
- arbeidsovereenkomst
- voorwaarden tijdens ziekte en (langdurige) arbeidsongeschiktheid
- beoordeling en functioneren
- afvloeiingsregelingen en sociaal plan
- alle andere vragen die iets te maken hebben met uw rechtspositie en arbeidsvoorwaarden
 

Arbeids- en ontslagrecht Bollenstreek

HRᴵᵀAdvies adviseert veel werknemers die werkzaam zijn in de Duin- en Bollenstreek. Daarnaast heeft HRᴵᵀAdvies veel ervaring in gemeenteland en de ICT-sector. Daarom moet u in het bijzonder bij HRᴵᵀAdvies zijn als u werkzaam bent bij een gemeente of in de ICT-sector en daarin een salesfunctie vervult.

Wilt u meer weten?
Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.


Contact