Werknemer

Arbeidsrecht Bollenstreek


Uw werkgever heeft te kennen gegeven dat u niet goed functioneert. U bent ziek. U heeft een arbeidsconflict. Hoe moet u zich opstellen tegenover uw werkgever? Welke rechten heeft u? Wat moet u doen?

Het antwoord op deze vragen is cruciaal om te weten welke stappen u verder moet ondernemen. HRᴵᵀAdvies brengt met u uw situatie in kaart en bepaalt met u wat er moet gebeuren. U staat er daarna niet meer alleen voor.

De filosofie van HRᴵᵀAdvies dat iedere werknemer toegang moet hebben tot hoogwaardig, professioneel en betrokken advies op het gebied van personeelsaangelenheden, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid. HRᴵᵀAdvies hanteert daarom betaalbare tarieven, is niet uit op onnodige werkzaamheden en geeft vooraf aan cliënten een reëel inzicht in de kosten en de baten van de adviezen en diensten. Uw belang staat daarbij voorop.

HRᴵᵀAdvies adviseert veel werknemers die werkzaam zijn in de Duin- en Bollenstreek. Daarnaast heeft HRᴵᵀAdvies veel ervaring in gemeenteland en de ICT-sector. Daarom moet u in het bijzonder bij HRᴵᵀAdvies zijn als u werkzaam bent bij een gemeente of in de ICT-sector en daarin een salesfunctie vervult.
1

Verbeterplan

HRᴵᵀAdvies ondersteunt en coacht u als uw werkgever een verbeterplan voor of met u heeft heeft opgesteld. HRᴵᵀAdvies bekijkt kritisch of het verbeterplan voldoet aan de juridische voorwaarden, met als doelstelling dat het verbeterplan weer leidt tot een werkbare situatie. Indien dit onverhoopt niet wordt bereikt, verwijst HRᴵᵀAdvies u door naar gespecialiseerde juristen die u ondersteunen in een juridisch traject en zo nodig voor u optreden als gemachtigde bij de kantonrechter. De kennis van HRᴵᵀAdvies op gebied van arbeids- en ontslagrecht komt hierbij goed van pas.
 
2

Ziek

U wordt geconfronteerd met allerlei procedures tijdens uw ziekte, maar overziet niet wat uw rechten en plichten zijn. Of uw werkgever heeft aangegeven de arbeidsovereenkomst met u te willen beëindigen omdat u langdurig ziek bent.

HRᴵᵀAdvies weet alles af van de Wet Verbetering Poortwachter, waarin de regels over ziekte zijn vastgelegd. HRᴵᵀAdvies kent de weg binnen UWV en weet wat u van een bedrijfsarts mag verwachten. Daarnaast kan HRᴵᵀAdvies u in deze moeilijke periode ondersteunen bij het hervinden van uw vitaliteit. Daarbij worden ook onorthodoxe methoden ingezet, zoals wandel- of runningtherapie. Samen met u bepaalt HRᴵᵀAdvies welke stappen genomen kunnen en moeten worden.
 
3

CAO en
Arbeidsvoorwaarden

Uw werkgever valt onder een CAO. Of uw werkgever heeft zelf een arbeidsvoorwaardenregeling opgesteld. U wilt, om wat voor reden dan ook, weten welke rechten en plichten u heeft.

HRᴵᵀAdvies heeft meer dan 32 jaar ervaring met CAO's en arbeidsvoorwaardenregelingen. Wij kunnen u snel en deskundig helpen om duidelijkheid te krijgen en zo nodig stappen te ondernemen op het gebied van:
- salaris en beloning
- arbeidsovereenkomst
- voorwaarden tijdens ziekte en (langdurige) arbeidsongeschiktheid
- beoordeling en functioneren
- afvloeiingsregelingen en sociaal plan
- alle andere vragen die iets te maken hebben met uw rechtspositie en arbeidsvoorwaarden
 

Arbeidsrecht en Verbeterplan Bollenstreek

HRᴵᵀAdvies adviseert veel werknemers die werkzaam zijn in de Duin- en Bollenstreek. Daarnaast heeft HRᴵᵀAdvies veel ervaring in gemeenteland en de ICT-sector. Daarom moet u in het bijzonder bij HRᴵᵀAdvies zijn als u werkzaam bent bij een gemeente of in de ICT-sector en daarin een salesfunctie vervult.

Wilt u meer weten?
Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.


Contact