P&O advies

 

P&O Advies Bollenstreek


HRᴵᵀAdvies is sparringpartner en coach van directie, HRM en leidinggevenden op het gebied van het (strategisch) beleid voor personeel en organisatie. Het vertalen van uw missie, visie en strategie naar uw personeelsbeleid en ondersteuning bij de praktische uitvoering daarvan is de hoofdactiviteit van HRᴵᵀAdvies. HRᴵᵀAdvies heeft als expertise MKB-bedrijven, ICT-bedrijven en gemeenten.

HRᴵᵀAdvies adviseert en coacht management en leidinggevenden bij de uitvoering van het personeelsbeleid. Ook kan HRᴵᵀAdvies u of uw leidinggevenden adviseren in het proces van functioneren en beoordeling. HRᴵᵀAdvies levert daarnaast gecertificeerde vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen.

Goed personeelsbeleid komt tot uitdrukking in goede begeleiding van de medewerkers en in een degelijk arbeidsvoorwaardenbeleid en up-to-date rechtspositieregelingen. HRᴵᵀAdvies adviseert organisaties over elk aspect hiervan. Kernbegrippen daarbij zijn deskundigheid en (jarenlange) ervaring.

Daarnaast is HRᴵᵀAdvies gespecialiseerd in de procedures bij ziekte en (langdurige) arbeidsongeschiktheid.

Het arbeidsrecht biedt kansen, maar ook veel valkuilen. HRᴵᵀAdvies adviseert als er sprake is van disfunctioneren en ondersteunt en coacht de werknemer als er een verbeterplan moet worden opgesteld. HRᴵᵀAdvies heeft hiertoe een wetenschappelijk onderbouwd concept voor verbeterplannen ontwikkeld. Daarmee wordt gewaarborgd dat het verbeterplan voldoet aan de eisen. De arbeidsjuridische kennis van HRᴵᵀAdvies komt hierbij goed van pas.

HRᴵᵀAdvies werkt in een netwerk samen met arbeidsrecht-juristen en sociaal zekerheidsrecht-specialisten. Daarnaast verwijst HRᴵᵀAdvies zo nodig door naar deskundige mediators.

P&O Advies

HRᴵᵀAdvies is sparringpartner en coach van directie, HRM en leidinggevenden op het gebied van het (strategisch) beleid voor personeel en organisatie. Het vertalen van uw missie, visie en strategie naar uw personeelsbeleid en ondersteuning bij de praktische uitvoering daarvan is de hoofdactiviteit van HRᴵᵀAdvies. HRᴵᵀAdvies heeft als expertise MKB-bedrijven, ICT-bedrijven en gemeenten.

Wilt u meer weten?
Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.


Contact