P&O advies

 

P&O Advies Bollenstreek


HRᴵᵀAdvies is sparringpartner en coach van directie, HRM en leidinggevenden op het gebied van het (strategisch) beleid voor personeel en organisatie. Het vertalen van uw missie, visie en strategie naar uw personeelsbeleid en ondersteuning bij de praktische uitvoering daarvan is de hoofdactiviteit van HRᴵᵀAdvies. HRᴵᵀAdvies heeft als expertise MKB-bedrijven, ICT-bedrijven en gemeenten.

HRᴵᵀAdvies adviseert en coacht management en leidinggevenden bij de uitvoering van het personeelsbeleid. Ook kan HRᴵᵀAdvies u of uw leidinggevenden adviseren in het proces van functioneren en beoordeling. HRᴵᵀAdvies levert daarnaast gecertificeerde vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen.

Goed personeelsbeleid komt tot uitdrukking in goede begeleiding van de medewerkers en in een degelijk arbeidsvoorwaardenbeleid en up-to-date rechtspositieregelingen. HRᴵᵀAdvies adviseert organisaties over elk aspect hiervan. Kernbegrippen daarbij zijn deskundigheid en (jarenlange) ervaring.

Daarnaast is HRᴵᵀAdvies gespecialiseerd in de arbeidsrechtelijke kant van ziekte en (langdurige) arbeidsongeschiktheid.

U streeft als werkgever naar een optimale match tussen organisatie en medewerker. Mocht het – ondanks goed personeelsbeleid - toch nodig zijn om afscheid te nemen van één of meer van uw medewerkers, dan kan HRᴵᵀAdvies u adviseren en praktisch ondersteunen in dit proces.

Het arbeidsrecht biedt kansen, maar ook veel valkuilen. HRᴵᵀAdvies adviseert als er sprake is van disfunctioneren, ondersteunt en coacht als er een verbeterplan wordt opgesteld en helpt als er sprake is van bedrijfseconomische omstandigheden. Zo nodig onderhandelt HRᴵᵀAdvies voor u met individuele medewerkers over een beëindigingsovereenkomst en met uw personeelsvertegenwoordiging over een sociaal plan en verwijst zo nodig door naar een mediator.

HRᴵᵀAdvies werkt samen met een netwerk van juristen en sociaal zekerheidsrecht-specialisten, die ontslagvergunningen bij UWV voor u op kunnen stellen en zo nodig een rechtszaak voor u aanspannen bij de kantonrechter.

P&O Advies

HRᴵᵀAdvies is sparringpartner en coach van directie, HRM en leidinggevenden op het gebied van het (strategisch) beleid voor personeel en organisatie. Het vertalen van uw missie, visie en strategie naar uw personeelsbeleid en ondersteuning bij de praktische uitvoering daarvan is de hoofdactiviteit van HRᴵᵀAdvies. HRᴵᵀAdvies heeft als expertise MKB-bedrijven, ICT-bedrijven en gemeenten.

Wilt u meer weten?
Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.


Contact