Vertrouwenspersoon

 

Vertrouwenspersoon


Iedere werknemer heeft recht op een gezonde en veilige werkomgeving. Dit is in het belang van de organisatie en werknemers. Bovendien ligt dit vast in de wet (onder andere in het Burgerlijk Wetboek en de Arbeidsomstandighedenwet).

De Arbeidsomstandighedenwet (artikel 3 lid 2) verplicht de werkgever psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen dan wel te beperken. Dan gaat het specifiek om ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, discriminatie, agressie/geweld en pesten en werkdruk.

De werkgever is dus verantwoordelijk voor het voorkomen, dan wel beperken van ongewenste omgangsvormen en voor het oplossen van problemen op dit gebied. Ook is hij verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het beleid hierover. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon en een klachtencommissie is één van de onderdelen van dit beleid.

Organisaties die een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen willen aanstellen kunnen hiervoor bij HRᴵᵀAdvies terecht. HRᴵᵀAdvies levert een vertrouwenspersoon die een geaccrediteerde opleiding heeft gevolgd en vakmanschap en intervisie onderhoudt (meer informatie op www.lvvv.nl en www.cerp.nl) .

De taken van de vertrouwenspersoon zijn als volgt:
- (Eerste) opvang en begeleiding van een melder van ongewenste omgangsvormen.
- Signaleren van ongewenste omgangsvormen en gevraagd en ongevraagd adviseren van directie, management en leidinggevenden.
- Voorlichten en informeren van medewerkers en leidinggevenden.

Mocht u een vertrouwenspersoon in uw organisatie willen aanstellen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen voor een oriënterend gesprek.

Vertrouwenspersoon Bollenstreek


Iedere werknemer heeft recht op een gezonde en veilige werkomgeving. Dit is in het belang van de organisatie en werknemers. Bovendien ligt dit vast in de wet (onder andere in het Burgerlijk Wetboek en de Arbeidsomstandighedenwet).

Wilt u meer weten?
Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.


Contact