Sociale steun leidinggevende belangrijk bij voorkomen en terugdringen van burn-out; én vrijwilligerswerk!

Vakantievoorpet en zorgzame, transparante werkgevers
15 januari 2020
If we keep doing what we’re doing, we’re going to keep getting what we’re getting.
14 januari 2021

Sociale steun leidinggevende belangrijk bij voorkomen en terugdringen van burn-out; én vrijwilligerswerk!

 
December jl. stuurde staatssecretaris van Ark een brief aan de Tweede Kamer met een tussenrapportage van TNO over de oorzaken en gevolgen van burn-out. TNO is gevraagd handvatten te onderzoeken om burn-outklachten aan te kunnen pakken. Doel is de trend van een stijgend aantal werkenden dat burn-outklachten heeft, te keren. De staatssecretaris stelt dat burn-outklachten ook kunnen samenhangen met factoren buiten het werk en denkt dat een brede aanpak nodig is.
Dat er noodzaak is het tij te keren, blijkt wel uit het feit dat de kosten van verzuim als gevolg van werkdruk en werkstress of burn-outklachten, neerkomen op 2,8 miljard euro per jaar. De "business-case" is er dus!

Als oorzaken van ontwikkeling van burn-out klachten noemt TNO onder andere een slechte financiële situatie van het huishouden, het hebben van weinig zelfvertrouwen, weinig veerkracht en een sterke leeroriëntatie, maar ook hoge (emotionele) taakeisen in het werk en geen goede aansluiting tussen de eigen kennis- en vaardigheden en wat nodig is, weinig sociale steun van de leidinggevende en het ontevreden zijn met de werk-privébalans. Opvallend is dat het doen van vrijwilligerswerk voor maximaal 3 uur per week een beschermend effect heeft. Verontrustend is dat het percentage werknemers met burn-out klachten bijna een vijfde van de medewerkers betreft. En in het onderwijs is het nog hoger (zie de tabel Ranking van sectoren naar burn-outklachten. Bron: NEA 2018, TNO/CBS).

De sociale steun van de leidinggevende is dus erg belangrijk bij het voorkomen en terugdringen van burn-out. Dus leidinggevende: wees je bewust van deze belangrijke rol en maak serieus werk van het bieden van steun aan medewerkers waar je leiding aan geeft; het zou zomaar kunnen dat dit je belangrijkste rol is!
En medewerkers: doe vrijwilligerswerk, niet teveel, maar genoeg om anderen én jezelf blij te maken!
 
Ranking van sectoren naar burn-outklachten. Bron: NEA 2018, TNO/CBS

De brief van de staatssecretaris en het tussenrapport van TNO is te vinden op: www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/19/kamerbrief-tussenresultaten-onderzoek-burn-outklachten.